Online workshop 20.1.2022

Kurzarbeit


Pripravili sme si pre Vás hodinový workshop na tému Kurzarbeit, ktorý prebehne štvrtok 20.1.2022 od 16:00 hod.

Danú problematiku nám objasní JUDr. Jozef Lukajka, PhD. z advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS.

prečo sa registrovať

O čom bude online workshop?


Kurzarbeit resp. podpora v čase skrátenej práce poskytuje od 01.03.2022 novú možnosť podpory pre zamestnávateľov. Podmienky, ktoré musia zamestnávatelia splniť, aby získali finančnú podporu, sú stanovené jednak novelizovaným Zákonníkom práce, ale aj samostatným zákonom č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce. Finančná podpora bude zjednodušene povedané spočívať v čiastočnej úhrade nákladov na mzdy zamestnancov a to pre ten čas, kedy došlo k obmedzeniu pracovnej činnosti vplyvom vonkajšieho faktora.


Nemáte ešte Junior, Profi alebo Business balík? Svoj balík na rok 2022 si môžete predĺžiť tu:

Predĺženie členského

ceny

Cenník workshopu


Nečlenovia ZÚSK a členovia s FREE účtom Ostatní členovia ZÚSK
36 Eur ZADARMO

Registrácia

Registračný formulár


    Základné údaje


    Fakturačné údaje


    Registračné údaje