Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Zrušenie s.r.o. bez likvidácie


Ak s.r.o. (jediný spoločník) za posledné účtovné obdobie k 31. 12. 2020:

– nemal žiadne výnosy ani náklady, čiže ani výsledok hospodárenia – zisk alebo strata
– ma len majetok – v hotovosti a na bankovom účte
– nerozdelený zisk minulých rokov za obdobie 2010-2018 (účet 428) a stratu (účet 429)
– 1 záväzok
– závierka uložená ako schválená 10. 03. 2021

Môže napr. 31. 03. 2021 rozhodnúť o rozdelení nerozdeleného zisku za jednotlive roky po úhrade straty – vyplatenie podielu na zisku za jednotlive roky a po splnení zákonných povinnosti platných za dane obdobie (úhrada odvodu na zdravotne, dan, ..) aj vyplatiť?

Ak vysporiada aj ten jeden záväzok a nemá iné záväzky / pohľadávky, môže rozhodnúť o zrušení spoločnosti bez likvidácie napr. k 31. 03. 2021?

K 31. 03. 2021 by sa urobila mimoriadna závierka, ktorá by sa schválila a uložila do registra. Aké ďalšie účtovné povinnosti vyplývajú po zostavení mimoriadnej závierky. Ak je možný tento postup, aké sú ďalšie kroky okrem oznámenia o zrušení bez likvidácie a žiadosť o výmaz registrovému úradu?

 

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom