Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Zníženie ZI – účet 061 (nie 411)


Spoločnosť Alfa, s. r. o. nadobudla kúpou 100 %-ný podiel v spoločnosti Beta, s. r. o. v 08/2019 za kúpnu cenu 80 000 €. Alfa, s.r.o. ako jediný spoločník rozhodla o znížení základného imania prerozdelením spoločníkovi v Beta, s. r. o. o 80 000 €. Peňažné prostriedky budú vyplatené na účet Alfa s.r.o. Základné imanie Beta, s. r. o. je 100 000 €. Ako má Alfa, s.r.o. postupovať pri účtovaní zníženia hodnoty podielu v Beta, s. r. o. na účte 061? Použitím účtov 378/661 a 561/061, alebo len zápis 378/061 a 378/ ??? ? Je tento príjem zo zníženia základného imania predmetom dane z príjmov právnických osôb alebo je to príjem oslobodený od dane? Základné imanie Beta, s. r. o. bolo vytvorené a navyšované bývalými spoločníkmi formou peňažného vkladu.

1. Akým spôsobom účtovať 378/661 a 561/061 – vyradenie obchodného podielu? 100 % – ný podiel (100 000 €) sme obstarali za 80 000 € (to máme v majetku). Zníženie ZI bude o 80 %, t.j. finančne vrátim 80 000 € – zaúčtujem pohľadávku 80 000 €, ale vyradiť z 061 by som mala len alikvotnú čiastku, t. j. 64 000 €? Prosím Vás ako sa s tým vysporiadať?

2. – Aký bude mať dopad táto transakcia na DPPO, bude to oslobodené, alebo pripočítateľné? Rozdiel bude v DPPO vykázaný ako?

 

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom