Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Zníženie základného imania – účet 061


Spoločnosť Alfa, s. r. o. nadobudla kúpou 100%-ný podiel v spoločnosti Beta, s. r. o. v 8/2019 za kúpnu cenu 80 000,- eur.
Alfa, s.r.o. ako jediný spoločník rozhodla o znížení základného imania prerozdelením spoločníkovi v Beta, s. r. o. o 80 000,- eur. Peňažné prostriedky budú vyplatené na účet Alfa s.r.o. Základné imanie Beta, s. r. o. je 100 000,- eur.

Ako má Alfa, s.r.o. postupovať pri účtovaní zníženia hodnoty podielu v Beta, s. r. o. na účte 061? Použitím účtov 378/661 a 561/061, alebo len zápis 378/061 a 378/ ??? ? Je tento príjem zo zníženia základného imania predmetom dane z príjmov právnických osôb alebo je to príjem oslobodený?
Základné imanie Beta, s. r. o. bolo vytvorené a navyšované bývalými spoločníkmi formou peňažného vkladu.

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mária Cvečková, CA

Zahŕňa odpovede na otázky týkajúce sa účtovných postupov (verného a pravdivého zobrazenia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva) a správneho vykazovania skutočností v účtovnej závierke.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom