Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Zdanenie nehnuteľnosti nadobudnutej v exekúcii


Fyzická osoba, nepodnikateľ .
Predaná nehnuteľnosť bola v minulosti predmetom exekučného konania. Na predmetnej nehnuteľnosti boli zapísané exekučné záložné práva. V rámci exekučného konania sa iniciovala dražba za účelom uspokojenia prioritného (prvého zapísaného) záložného veriteľa. Pre predmetné konanie bol vyhotovený znalecký posudok na nehnuteľnosť , ktorý bol vo výške 110 400 EUR.
Exekúcií podliehala len polovica bytu vzhľadom na vlastnícky podiel rozdelený na dve polovice, z ktorých len jedna polovica bola predmetom uspokojenia výkonu záložného práva veriteľa. V rámci exekučného procesu som si uplatnila ako spoluvlastníčka nehnuteľnosti možnosť predkupného práva a druhú (zaťaženú) polovicu nehnuteľnosti , som odkúpila vo výške alikvotnej čiastky jednej polovice vychádzajúc z hodnoty nehnuteľnosti uvedenej v znaleckom posudku, t.j. vo výške 55 200,- EUR. Následne bol súdom schválený uvedený procesný úkon a stala som sa týmto úkonom jedinou vlastníčkou nehnuteľnosti a to ku dňu 17. januára 2020.
Túto nehnuteľnosť som predala dňa 2. decembra 2021 za 162 000 EUR . Za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti som realitnej kancelárií zaplatila sumu vo výške 6480 EUR.
Predpokladám , že z celkovej sumy predaja nehnuteľnosti podlieha dani z príjmov len jedna polovica , nakoľko môj polovičný podiel na nehnuteľnosti som mala vo vlastníctve od roku 2014, kedy bola zákonom aplikovaná nevyvrátiteľná domnienka o rozdelení BSM podľa § 149 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Otázka :
Mám povinnosť zdaniť celú nehnuteľnosť , alebo len 50% z nehnuteľnosti , ktorú som nadobudla v exekúcii ?
Môžem si do nákladov dať celú províziu z predaja nehnuteľnosti , alebo len pomernú časť .

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Petra Lacková, MBA

Poskytuje poradenstvo na otázky z oblasti dani z príjmov právnických osôb, dani z pridanej hodnoty, ako aj na otázky ohľadom medzinárodných štandardov finančného výkazníctva IFRS.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom