Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Započítanie podielu na zisku a pohľadávok spoločnosti voči spoločníkovi SRO z pohľadu zdanenia zrážkovou daňou


Spoločnosť (SRO) vo svojej účtovnej evidencii eviduje k 31.03.2022 na účte 364 – záväzky voči jedinému spoločníkovi pri rozdelení zisku 6 500 € za rok 2021 a zároveň na účte 355 – ostatné pohľadávky voči jedinému spoločníkovi 1 500 €. Pohľadávky vznikli z titulu realizovaných platieb z firemného bankového účtu spoločníka za ním realizované súkromné nákupy pre svoju osobu a rodinu.
a) je možné vzájomne započítať uvedené sumy záväzkov a pohľadávok a rozdiel po zdanení 7 %-nou zrážkovou daňou vyplatiť spoločníkovi, alebo
b) pred vzájomným započítaním je nutné sumu určenú na vyplatenie spoločníkovi zdaniť 7 %-nou zrážkovou daňou a až následne započítať so sumou evidovaných pohľadávok a rozdiel vyplatiť na bankový účet prípadne k rukám spoločníka?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom