Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Vyplácanie podielov na zisku a obmedzenie platieb v hotovosti


Spoločnosť s ručením obmedzeným chce vyplatiť podiely na zisku za obdobie rokov 2013 – 2016. Je nám jasný spôsob a teda, že sadzba poistného na zdravotné poistenie je 14 % pre všetkých bez rozdielu a bez oslobodeného minima. Odvody platí právnická osoba preddavkovo, t. j. vyplácajúca spoločnosť z nich odvedie preddavok na zdravotné odvody hneď pri vyplatení, do 8. dňa po uplynutí mesiaca, v ktorom boli vyplatené.

No nie je nám jasné ako je to pri úhrade podielov na zisku cez pokladňu. Maximálna suma na vyplatenie je 5 000 €? Alebo teraz v čase trvania mimoriadnej situácie je možné vyplatiť si v hotovosti viac ako 5 000 €? Je rozdiel aj pri vyplácaní podielu na zisku z hospodárskeho výsledku ktorý je viac ako 5 000 € alebo to nehrá žiadnu úlohu?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom