Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Vážne prevádzkové dôvody § 142 ZP, odvody a PN-ka počas tohto obdobia


Zamestnávateľ z vážnych prevádzkových dôvodov pri dodržaní všetkých náležitostí využije § 142 ods 4 ZP a od určitého dňa napr. od 20.3.2020 do 30.4.2020 nebude zamestnancom prideľovať prácu, ale bude im vyplácať náhradu mzdy vo výške 60 % priemerného zárobku. Keďže niektorí zamestnanci sú veľmi kreatívni, čo v prípade, že počas tohoto obdobia zamestnanec prinesie PN-ku? Má prednosť PN-ka, alebo ju zamestnávateľ nemá brať do úvahy a pokračuje vo vyplácaní 60% priemernej mzdy? Ak bude PN-ka trvať dlhšie ako 10 dní, má ju postúpiť sociálnej poisťovni, aby pokračovala vo vyplácaní nemocenských dávok? Neporuší tým zamestnávateľ nejaký zákon, aby to nebolo posudzované ako zneužívanie dávok nemocenského poistenia?
Resp. čo s PN-kou, ktorá začala napr. 15.3.2020 a ku dňu 20.3.2020 stále trvá a pokračuje ďalej? Pokračovať vo vyplácaní náhrady príjmu počas PN a následne ju postúpiť sociálnej poisťovni?
Čo v prípade, ak má zamestnávateľ zavedené konto pracovného času a z vážnych prevádzkových dôvodov celý mesiac zamestnancom nerozpíše zmeny, teda budú mať záporné konto pracovného času. Počas tohto obdobia, keď nebudú mať rozpísané zmeny a prinesú PN-ku, čo s PN-kou v tomto prípade? Platiť náhradu príjmu počas PN a následne PN-ku postúpiť sociálnej poisťovni?
Z náhrady mzdy vo výške 60 % priemerného zárobku podľa § 142 ods 4 ZP sa platia všetky odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní a preddavok na daň z príjmu? Má zamestnávateľ nejakú oznamovaciu povinnosť z tohto titulu voči soc.poisť, zdravot. poisť a daň. úradu? Trochu komplikované a veľa otázok v jednom, ale myslím si že túto dilemu bude riešiť v tejto situácii veľa zamestnávateľov.

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Vo svojej právnej praxi sa venuje predovšetkým pracovnému a obchodnému právu, ale aj trestnému a daňovému právu. Taktiež poskytuje poradenstvo v oblasti GDPR. Pôsobí v advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS, ktorá má pobočky v Bratislave, Trenčíne a Košiciach. Vo svojej praxi dáva dôraz na zodpovednosť, dochvíľnosť, ako aj na neustále zvyšovanie svojej odbornosti.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom