Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Úhrada záväzku poukázaná na účet neregistrovaný na DPH na FS


Dodávateľ pohľadávku po lehote splatnosti, ktorú mal voči našej firme, postúpil. Nám oznámil listom postúpenie pohľadávky a uviedol nám nové číslo účtu, na ktoré máme úhradu nášho záväzku urobiť. My sme si účet pred poukázaním prostriedkov, žiaľ, nepreverili a úhradu sme poukázali na účet uvedený v oznámení o postúpení pohľadávky. Keď sme to zistili, ihneď sme kontaktovali dodávateľa a snažili sa zistiť, prečo v oznámení o postúpení pohľadávky uviedol číslo účtu, ktoré nemá na FS evidované. Dodávateľ sa bránil tým, že na ohlasovaciu povinnosť zabudol a chybu hneď napraví. Nechce nám však prostriedky vrátiť (my sme platbu chceli obratom poukázať na účet, ktorý má uvedený na FS). Keďže tento mesiac uplynula doba 100 dní od lehoty splatnosti na úhradu nášho záväzku, zaujíma nás, či môžeme považovať záväzok za uhradený alebo máme náš záväzok považovať za neuhradený a DPH odviesť na FS ?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom