Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Účtovanie v konkurznom konaní s.r.o.


Ako postupovať v účtovaní úpadcu, ak ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do konkurzu nebola zostavená účtovná závierka a konateľ úpadcu odmieta odovzdať účtovné doklady?

To znamená že nemám k dispozícii nič pred obdobím konkurzu, posledná ÚZ je z ÚO 2018. Aké počiatočné stavy použijem, z čoho budem vychádzať?
Je možné v tomto prípade účtovať o majetku ako je zapísaný do súpisu konkurznej podstaty a záväzky zaúčtovať podľa prijatých prihlášok do konkurzu?
Ďalej náklady súvisiace s konkurzným konaním boli fakturované na spoločnosť Správcu, ktorý je uvedený ako odberateľ. Správca si ich následne uplatnil ako pohľadávky proti podstate v zmysle §87 ods. 2 písm. c) Zákona 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácii a budú uhradené z prostriedkov úpadcu (konkurznej podstaty). Ako, resp. na základe akého dokladu ich treba zaúčtovať do nákladov úpadcu? Stačí mi napr. doklad o úhrade spolu s kópiou faktúry od Správcu a zaúčtujem ako vznik záväzku voči Správcovi napr. 518/379xx?
Je tiež potrebné na odmenu správcu a paušálne náhrady, ktoré vznikajú na základe Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. vystaviť Správcom faktúru na úpadcu, alebo stačí účtovať na základe tejto Vyhlášky?

 

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mária Cvečková, CA

Zahŕňa odpovede na otázky týkajúce sa účtovných postupov (verného a pravdivého zobrazenia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva) a správneho vykazovania skutočností v účtovnej závierke.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom