Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Softvér – účtovanie nákladov na údržbu, licencie, konzultácie spojené s programovou úpravou podľa požiadaviek užívateľa


Firma s.r.o. obstarala v r.2020 softvér na riadenie výrobných procesov v celkovej hodnote vyššej ako 100.000 eur, vstupnú cenu tvoria náklady na samotný softvér a licencie pre užívateľov na prácu so softvérom. Softvér bol zaradený do užívania a odpisuje sa podľa zákona o dani z príjmov. V r.2021 firma čo dodala softvér fakturuje údržbu softvéru za rok 2021 v sume 7450 eur a zároveň fakturuje aj nové licencie k softvéru pre ďalších užívateľov , 5 licencií v celkovej sume 9808,75 eur, ďalej fakturuje za konzultácie a programové úpravy softvéru, podľa požiadaviek firmy, náklady za tieto služby spolu za rok 2021 už presiahli hodnotu 2400 eur
Otázka:
Ako zaúčtovať faktúru? Nové licencie budú ako technické zhodnotenie softvéru /zvyšujú obstarávaciu cenu/, údržbu softvéru zaúčtujem do nákladov na účet 518? Ako zaúčtujem konzultácie a programové úpravy k softvéru ak ich celková hodnota v rámci roka 2021 presiahne sumu 2400 eur?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mária Cvečková, CA

Zahŕňa odpovede na otázky týkajúce sa účtovných postupov (verného a pravdivého zobrazenia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva) a správneho vykazovania skutočností v účtovnej závierke.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom