Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Príspevok na stravné zo SF


Nezisková organizácia z na kumulovaného nerozdeleného zisku minulých rokov rozhodnutím vedenia organizácie odčlenila časť z nerozdeleného zisku a previedla do sociálneho fondu. Peniaze zo SF chce použiť na úhradu tej časti príspevku na stravu, čo by mal platiť zamestnanec (napr.45% hodnoty poskytovaného príspevku na stravu).
Organizácia zabezpečuje príspevok na stravu formou dobitia stravovacích kariet. Faktúru za dobitie uhradí v dostatočnom predstihu tak, aby v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca mal príspevok na stravu zamestnanec už na svojej stravovacej karte. Zvyčajne si dopredu poverený pracovník vypočíta koľko pracovných dní je na nasledujúci mesiac a podľa toho sa objedná počet kusov dobitia pre všetkých zamestnancov.
Nákup účtujeme MD 213, Dal 321. Čerpanie príspevku na stravu účtujeme: 55% = MD527 Dal 213 a
45% MD472 Dal 213.
V prípade, že zamestnanec nemal nárok na príspevok na stravu v danom mesiaci z nejakého dôvodu, a príspevok na stravu formou dobitia karty dostal, poverený pracovník nahlási počet dní kedy nie je nárok na príspevok mzdárke a ona následne v najbližšom výplatnom termíne termíne cez výplatu neoprávnene vyplatený príspevok zdaní a zodvoduje.
Moja základná otázka je: Je povinnosťou aj v tomto prípade a touto formou poskytovania príspevku na stravu evidovať na mzdovom liste príspevok, ktorý sa vypláca zo SF? Máme mesačne k dispozícii presnú evidenciu príjmu a spotreby príspevkov na stravu.

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

RNDr. Jana Motyčková

Poradenstvo týkajúce sa sociálneho a zdravotného poistenia, mzdovej oblasti, Zákonníka práce a exekučných zrážok zo mzdy.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom