Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Príspevok na stavebné úpravy, splátkový kalendár, odpis technického zhodnotenia nehnuteľnosti


Sme vlastníkmi obchodného centra a prenajímame obchodné priestory. Majiteľ žiaľ podpísal zmluvu, ktorú vypracoval právnik bez konzultácie s daňovým poradcom. Dohodli v nej nasledovné:
– nájomník si dal urobiť úpravu priestorov (vrátane stavebných úprav), ktoré nám refakturoval s prenosom daňovej povinnosti, ktorú sme uhradili,
– v zmluve dohodli, že uvedené úpravy si máme dať my do technického zhodnotenia a odpisovať,
– zároveň sa dohodli, že prenajímateľ sa zaväzuje poskytnúť bezúročne v prospech nájomníka príspevok na stavebnú úpravu priestorov, vo výške spomínanej refakturácie,
– nájomník vráti uvedený príspevok v 60-tich mesačných splátkach po piatich rokoch užívania priestorov, na základe splátkového kalendáru, alebo v prípade ukončenia nájmu je splatný ihneď,
– zmluva uvádza, že v prípade skončenia nájmu je nájomník povinný uviesť priestory do pôvodného stavu vrátane stavebných úprav – na holo priestor.

Otázky:
– Ako posúdiť (správne zaúčtovať) refakturáciu (dať na technické zhodnotenie, odpisovať to?), keď môže dôjsť k ukončeniu nájmu a musia priestor dať do pôvodného stavu?
– Ako zaúčtovať príspevok, resp. budúci splátkový kalendár, ktorý by mal byť o päť rokov, ale môže byť tento príspevok splatný v plnej výške aj skôr, ak ukončia nájom?
– Ako správne postupovať?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mária Cvečková, CA

Zahŕňa odpovede na otázky týkajúce sa účtovných postupov (verného a pravdivého zobrazenia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva) a správneho vykazovania skutočností v účtovnej závierke.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom