Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Príjmy na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu


Obecný športový klub, občianske združenie, na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 47 a nasl. zákona č. 440/2015 Z. z.  o športe vypláca mesačne 150,00 € hráčovi / trénerovi za športovú činnosť pod hlavičkou obecného športového klubu. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú. Hráč/tréner sa zaväzuje:

1. Zúčastňovať sa tréningov, sústredení, súťažných, medzinárodných, priateľských a prípravných zápasov mužstva klubu, do ktorých bol nominovaný, v tejto činnosti vynakladať podľa svojich možností a schopností potrebné úsilie k dosiahnutiu cieľov športového kolektívu a klubu, v zápasoch súťažiť čestne.
2. Podriadiť sa stanovenému časovému a organizačnému režimu vyplývajúcemu z účasti mužstva v súťažiach a z prípravy na súťaže.
3. Neprestúpiť počas trvania zmluvy do iného klubu.

Prosila by som o informáciu, či má hráč/tréner povinnosť zdaniť dohodnutú odmenu? Ak áno, akým spôsobom – cez daňové priznanie typu A alebo B? Alebo to môže vysporiadať cez ročné zúčtovanie ak má uzatvorenú pracovnú zmluvu s inou organizáciou? Má v tomto prípade povinnosti voči daňovému úradu aj obecný športový klub?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom