Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Prijatá záloha v stavebníctve


Ďakujeme pekne za kvalifikovaný názor na predchádzajúcu otázku, ale vidíme, že otázka je problematickejšia ako sa to zdá na prvý pohľad. V každom prípade sme bližšie ku začleneniu našej „výstavby“. Otázne je ešte stále osud prijatých peňazí ako zálohy resp. zábezpeky od budúceho známeho kupujúceho pri hociktorej variante účtovania a následne daňového posudzovania. Zostávajú teda na účte 324 resp.325 ako zábezpeka, alebo podľa stupňa dokončenia prekvalifikujeme vo vzťahu ku účtu 606?

Dobrý deň, dovolím si doplniť otázku/diskusiu o nasledovné:

Ak by sme chceli odpovedať na otázku k preddavkom, musíme použiť § 30, odsek 11, ktorý hovorí: Preddavky, ktoré zhotoviteľ prijal pred vykonaním príslušnej práce sa účtujú v prospech účtu 324 – Prijaté preddavky alebo v prospech účtu 475 – Dlhodobé prijaté preddavky. V ustanovení sa hovorí o subjekte „zhotoviteľ“, tento subjekt sa viaže iba na podmienky „klasickej“ zákazkovej výroby účtovanej najčastejšie percentom dokončenia. Pri výpočte percenta dokončenia diela sa vychádza zo skutočných nákladov obdobia a celkových rozpočtovaných nákladov na celé dielo. Následne sa percento použije na kvantifikáciu „zaslúžených“ výnosov (606). V ďalšom kroku sa porovnajú vyfakturované sumy a rozdiel sa vykáže na 316, môže byť pohľadávkou alebo záväzkom. Nikde nenájdeme v postupoch krok, na základe ktorého by sme mali výsledný stav dokončenia na 316 porovnať/zúčtovať/usporiadať s prijatými zálohami. Súvislosť by som tu osobne videla, nakoľko poznám aj také výklady IFRS, kde sa pri percente dokončenia berie za podstatné platba (platby), ale podľa mojich vedomostí a skúmania, PÚ to takto nevnímajú. Užívateľ účtovnej závierky teda musí byť tak znalý problematiky, že ak chce skutočne poznať budúce potenciálne peňažné toky zhotoviteľa, musí pozrieť riadok súvahy 316 a zároveň krátke/dlhé prijaté zálohy. Presnú informáciu nebude mať, nakoľko v danom riadku súvahy môže byť koncentrácia záloh z viacerých titulov.

Vy ale píšete účet 324, resp. 325 – zábezpeka. Takže odporúčam vrátiť sa k zmluve (dúfam, že existuje) a pozrieť sa na skutočný právny dôvod prijatej zálohovej platby! Zábezpeka má iný ekonomický dôvod ako je bežná záloha na výkony. Zábezpeka zväčša trvá až do času ukončenia diela, resp. do času vypršania záruk kvality, ktoré zhotoviteľ garantoval… môže byť prepojená aj s formou zádržného (?), odporúčam teda preskúmať zmluvu.

Ing. Cvečková, audítor

 

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom