Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Prenájom NP z pohľadu DPH (nájom a elektrická energia)


Aký je prosím Vás rozdiel pri fakturovaní nájomného a elektrickej energie od českej firmy A (platiteľ DPH, slovenské IČ DPH, registrácia zahraničnej osoby, tzn. nie registrácia prevádzkarne na SK) za prenájom nebytového priestoru na SK slovenskej firme B (neplatiteľ DPH), z pohľadu slovenskej firmy B (registrovanej pre DPH podľa § 7 / § 7a zákona o DPH), ak by išlo o:

– jedno zložené plnenie služieb (nájom) + tovar (elektrická energia); môže byť všetko bez DPH a nemusí slovenská firma B v súlade s § 7/ § 7a zákona o DPH odviesť daň alebo

– dve samostatné plnenia a fakturuje sa rozdielne dodanie služieb (nájom) a tovarov (elektrická energia)?

Pozn.: Ak tovar (elektrickú energiu) dodáva zahraničná osoba (registrovaná alebo neregistrovaná v SR pre DPH) slovenskej zdaniteľnej osobe, daň je povinný platiť príjemca – teda firma B podľa § 69 ods. 2 písm. b) zákona o DPH. Avšak v spomínanom § sa píše (ak správne čítam zákon) „tovar dodaný z iného členského štátu“ a elektrická energia je stále na Slovensku (EE odoberá česká firma A od slovenského dodávateľa SSE a následne ju česká firma refakturuje slovenskej firme B – nájomcovi).

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom