Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Prenájom nebytového priestoru a posúdenie plnení z pohľadu DPH


Česká firma A (platiteľ DPH, ktorý má aj slovenské IČ DPH)) je vlastníkom nebytového priestoru v bytovom dome na Slovensku, ktorý prenajíma slovenskej firme B (neplatiteľ DPH). Ide o nebytový priestor prenajímaný v sume 1 500 € / mesiac, pričom nájom je odplatou za užívanie oslobodené od DPH. Prenajímateľ požaduje, aby nájomca = firma B platila v mene vlastníka (firmy A) aj všetky platby – energie, ktoré sú určené príslušným bytovým spoločenstvom v sume 804 € (tzv. predpis zálohových platieb, kde je napr. fond opráv, poplatok za správu, voda, smeti, teplo, EE chodby).

Otázky:
1. Môže firma B účtovať o týchto nákladoch z predpisu zálohových platieb = energie v sume 804 € ako o daňových výdavkoch (aj keď je predpis vystavený na firmu A, ale v nájomnej zmluve je príkaz, že firma B platí tieto platby priamo na účet bytového domu)?
2. Je správne, že potom sú tieto energie v sume 804 € bez DPH? Sú stále v režime ako ich vystavilo bytové spoločenstvo?
3. Keby išlo o refakturáciu z firmy A na firmu B a firma B by ich platila firme A už musia byť s DPH?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom