Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Predaj časti podniku a daňové posúdenie výplaty podielov na zisku


Spoločnosť A zvažuje predaj svojej časti (predaj časti podniku) spoločnosti B. Súčasťou predaja by mali byť o. i. aj záväzky voči spoločníkom z rozdelenia výsledku hospodárenia. Ide o nerozdelené zisky spred r. 2011, určené na vyplatenie (k vyplateniu nemohlo dôjsť kvôli nedostatku aktív). Podľa platných pravidiel je výplata dividend spred r.2011 oslobodená od platenia zdravotných odvodov.

Ak spoločnosť A prevedie (z titulu predaja časti podniku) tento záväzok (so súhlasom spoločníkov) na spoločnosť B a táto bude schopná záväzok splatiť, budú tieto dividendy stále oslobodené od zdravotných odvodov?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom