Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Postúpenie leasingu


Ako správne zaúčtovať prijatú faktúru z leasingovej spoločnosti kde fakturujú finančné vysporiadanie leasingu – zostatok istiny 44 910 € + plus DPH, poplatok za predčasné ukončenie 180 € plus DPH, odúročený ušlý zisk vo výške 1 488 €. Má sa to účtovať ako 325/474 a poplatok 325/548? My sme fakturovali na nového nájomcu predaj vozidla vo výške 46 173 € – 474/648, 474/343 odstupné 3 176 € 315/648, 315/343. Časť peňazí odstupné prišli na náš účet 221/315, zvyšná časť išla leasingovej spoločnosti, to urobím ID zápočet?

Ide o predčasné ukončenie leasingu s tým, že nájomca (my) kúpi od prenajímateľa (leasingová spoločnosť) predmet leasingu (auta) pred uplynutím doby leasingu s tým, že nájomca (my) dávame súhlas ďalšej firme na zaplatenie predmetu leasingu. Vzhľadom k tomu, že nerozumiem postupu leasingovej spoločnosti som sa na Vás obrátila s otázkou, lebo ako píšete mám to „dvojmo“. Leasingová spoločnosť má postup taký, že najprv ukončí vzťah s nami predajom a následne urobí novú zmluvu na leasing s novou spoločnosťou.

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mária Cvečková, CA

Zahŕňa odpovede na otázky týkajúce sa účtovných postupov (verného a pravdivého zobrazenia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva) a správneho vykazovania skutočností v účtovnej závierke.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom