Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Polygrafické práce na nehnuteľnosti v Česku a Rakúsku


Slovenský podnikateľ, zatiaľ neplatiteľ DPH faktúruje slovenskej firme, platiteľovi DPH služby realizovaných polygrafických prác vykonaných na nehnuteľnostiach v inom členskom štáte EÚ /lepenie reklamných nápisov, svetelných reklám/. Faktúruje slovenskej spoločnosti-platiteľovi slovenskej DPH, od ktorej má objednávku.
Polygrafické práce patria do sekcie F,43 stavebných prác s prenosom daňovej povinnosti na odberateľa.
Predpokladáme, v našom prípade prenos DP neplatí, lebo fakturácia je medzi platiteľom a neplatiteľom DPH. Ale skutočnosť, že nehnuteľnosť, ktorá sa zhodnocuje týmto službami sa nachádza v inom ČŠ, má prosím nejaký dopad na predmetnú skutočnosť, napríklad registráciu podľa § 7a DPH pre slovenského podnikateľa, i keď nefakturuje do iného ČS?

Ide o reklamné nápisy, ktoré sú odstrániteľné, t.j. nezabudujú sa do existujúcej nehnuteľnosti.

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Tomáš Pečík

Pôsobí ako partner a daňový poradca v spoločnosti SPS TAX, k.s. Poskytuje poradenstvo v oblasti dane z príjmov, v súvislosti s posúdením daňovej uznateľnosti nákladov (výdavkov), pripočítateľných a odpočítateľných položiek k základu dane a určením základu dane fyzických / právnických osôb; a v oblasti DPH, v súvislosti s posúdením predmetu dane, určením miesta dodania tovaru alebo služby, vznikom daňovej povinnosti a iných povinností vyplývajúcich zo zákona o DPH.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom