Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Polygrafické práce v CZ a Nemecku


Na základe odpovede sme toho názoru, že nejde o práce, ktoré sa priraďujú k nehnuteľnosti. Ide o lepenie plagátov z PVC materiálu na okná nehnuteľností, vyhotovenie názvu spoločnosti z písmen a ich nalepovanie na fasádu resp. pripevnené na konzoly ktoré so prišrobované na fasádu, hocikedy odmontovateľné. Ďalej lepenie áut, banerov ap.. Odborník v predchádzajúcej odpovedi sa vyjadril tak, že ak je táto alternatíva, môže ísť aj o službu poskytovaná do IČŠ. Naďalej rozvíjame túto problematiku, či náhodou nespadá spoločnosť do § 13 ods.1 písm.b) zákona o DPH, kedy miestom dodania tovaru spojená s inštaláciou alebo montážou je miesto, kde je tovar inštalovaný alebo zmontovaný. Či teda spoločnosťou na Slovensku vytvorené plagáty, nálepky, písmená a pod. z materiálu obstaraného na Slovensku nie sú tovarom, či nie je spoločnosť v kategórii tvorby reklamy na nosiči s následnou inštaláciou alebo montážou /ako služby/ na hnuteľnom majetku pre zdaniteľné osoby. Ak by išlo o službu poskytovanú do IČŠ. Autor odpovede v bode 2 definuje miesto dodania služby podľa § 15 zákona, kedy je miesto dodania sídlo odberateľa. I keď neuviedol v odpovedi, predpokladáme, že ide o prenos daňovej povinnosti spoločnosti slovenskej, čo má za následok registráciu podľa § 7a zákona ešte pred poskytnutím služby.

Naša spoločnosť robí aj návrhy, tlač plagátov a písmen, ktoré následne po odsúhlasení so zákazníkom nalepuje, pripevní na rôzne časti hnuteľných a nehnuteľných vecí.

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Vladimír Ozimý

Daňový poradca a odborník na dane a účtovníctvo s dlhodobou praxou vo svojich spoločnostiach Atomgroup s.r.o. a Tax-home s r.o. Skúsený lektor v oblasti daní a účtovníctva.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom