Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Podiel člena pozemkového spoločenstva a zrážková daň


Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou bude vyplácať členom –fyzickým osobám v roku 2020 podiely zo zisku dosiahnutého za roky 2012 – 2017. U niektorých členov táto suma v úhrne presiahne 500 eur.

Od 1.1.2017 podlieha dani z príjmov fyzických osôb podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou [podľa § 3 ods. 1 písm. g) v nadväznosti na § 9 ods. 1 písm. n) a § 52zi ods. 5 písm. a) zákona o dani z príjmov] na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou vykázaných za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2017, a to iba vo výške presahujúcej 500 eur od jednotlivého pozemkového spoločenstva v príslušnom zdaňovacom období.

Postupuje prosím spoločenstvo v súlade zo zákonom o dani z príjmov v nasledovných príkladoch?
1/ Ak bude podiel člena za rok 2012: 300 Eur a za rok 2017 tiež 300 Eur, spolu 600 Eur vyplatené v roku 2020, nebude PS povinné zraziť daň zo sumy 100 Eur?
2/ Ak by bol podiel za rok 2012: 300 Eur a podiel za rok 2017: 600 Eur, spolu 900 Eur, PS zrazí pri výplate zrážkovú daň zo sumy 100 Eur. Podiel za rok 2017 – 600 mínus 500 Eur.

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom