Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Opravné položky k pohľadávke voči dlžníkovi v reštrukturalizácii


1. PO vytvorila 100 % opravnú položku na pohľadávku + príslušenstvo prihlásenú do reštrukturalizácie v r. 2019. V r. 2020 bola reštrukturalizácia dlžníka ukončená s tým, že podľa reštr. plánu bola PO priznaná úhrada vo výške 50 % z istiny pohľadávky bez príslušenstva. Vyplácanie tejto priznanej pohľadávky má začať v máji 2021, t.j. doteraz nebolo vyplatené PO nič a v roku 2020 bola reštrukturalizácia aj ukončená. Moja otázka znie: Máme zrušiť vytvorenú opravnú položku na 50 % priznanej istiny a zároveň môžeme odpísať 50 % nepriznanej istiny+príslušenstvo už v roku 2020, alebo až v r. 2021, keď začne plnenie reštr. plánu?

2. PO prihlásila pohľadávku vrátane príslušenstva do reštrukturalizácie v januári 2020. Vo februári 2020 túto pohľadávku postúpila inej firme za odplatu 50 % (v účtovníctve sme vytvorili opravnú položku 100 %, avšak pri postúpení sme 50 % opravnej položky preúčtovali na analytiku s tým, že bude prip. položkou v DP za rok 2020). Avšak ako vo vyššie popísanom prípade bola na firmu reštrukturalizácia ukončená v roku 2020. Otázka znie: Môžeme nechať v nákladoch opravnú položku vo výške 50 % zaúčtovanú pri postúpení pohľadávky, keď ku koncu roka 2020 už dlžník nebol v reštrukturalizácii, alebo musíme postupovať v zmysle odpísania pohľadávky vo výške, v akej by bolo možné tvoriť opravnú položku na rizikovú pohľadávku, ale už nie z titulu reštrukturalizácie, ale podľa doby splatnosti? Pohľadávky boli splatné v r. 2018 a 2019.

3. Všeobecne k premlčaniu sa chcem opýtať, pokiaľ bola vytvorená opravná položka v čase, kedy nebola pohľadávka premlčaná, ale konkurz, resp. reštrukturalizácia, resp. vymáhanie prostredníctvom exekúcie trvá dlhšiu dobu, bude sa táto pohľadávka stále považovať za nepremlčanú, z hľadiska možnosti daňového odpísania pohľadávky?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom