Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Opravná položka k pohľadávke


Ako má spoločnosť postupovať, ak sme k 31.12.2020 vytvorili daňovo uznanú opravnú položku k pohľadávke vo výške 100%, ktorá bola po splatnosti viac ako 1080 dní a prebiehalo súdne konanie vo veci vymožiteľnosti tejto pohľadávky. V máji roku 2021 na základe uznesenia OU bola konanie zastavené z dôvodu, že žalobca (klient) vzal žalobu späť a klient (žalobca) netrvá už na úhrade pohľadávky. Ako máme postupovať v prípade už uplatnenej OP k pohľadávke , správny postup je zrušenie opravnej položky v roku 2021 391/547 a následne vystavenie opravnej faktúry k pohľadávke v roku 2021? V tomto prípade šlo o neuhradenú pohľadávku za vyfakturované stavebné práce s prenosom daňovej povinnosti.

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mária Cvečková, CA

Zahŕňa odpovede na otázky týkajúce sa účtovných postupov (verného a pravdivého zobrazenia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva) a správneho vykazovania skutočností v účtovnej závierke.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom