Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Oprava zaúčtovania po schválení účtovnej závierky v poznámkach: vrátenie „mylných platieb“ spoločníka na účte 355 do pokladne


Jeden zo spoločníkov v priebehu roka 2020 vracal „mylné platby“ 355/221 do pokladne na mesačnej báze. Zmluva o pôžičke neexistuje, nakoľko ide o mylné platby a nie pôžičku. Avšak neinformoval o tom účtovníka, a účtovník zase neinformoval jeho o stave na 355, preto to nebolo zaúčtované ako 211/355. Účtovné knihy nie je možné otvárať.
„Ak po schválení účtovnej závierky sa zistí, že údaje za predchádzajúce účtovné obdobie nie sú porovnateľné (§ 17 ods. 9), účtovná jednotka ich opraví v účtovnom období, keď tieto skutočnosti zistila, a uvedie to v účtovnej závierke v poznámkach.“
Môže spoločnosť spraviť 1.1. 2021 zápis 211/355 a dátumy a sumy uvedie v UZ za rok 2021 v poznámkach? V roku 2022 spoločník zníži stav v pokladni vkladom na bankový účet, nemá záujem robiť si problémy, jednoducho o tomto nevedel a nikto mu to predtým nepovedal.

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mária Cvečková, CA

Zahŕňa odpovede na otázky týkajúce sa účtovných postupov (verného a pravdivého zobrazenia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva) a správneho vykazovania skutočností v účtovnej závierke.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom