Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Oneskorená registrácia DPH, opravná faktúra a odvod DPH


Daňovník sa oneskorene registroval na DPH. Za obdobie, za ktoré je povinný podať „mimoriadne“ daňové priznanie (21 dní po prekročení zákonom stanoveného obratu, po deň, ktorý predchádza dňu, keď sa platiteľom stal) vystavil faktúru v sume 6 000 €. Napriek tomu, že ide o stavebné práce v sekcii F, nemôže ísť o prenos daňovej povinnosti, nakoľko dodávateľ nebol platiteľom v čase uskutočnenie zdaniteľného plnenia. Daňovník v „mimoriadnom“ daňovom priznaní uvádza daň na výstupe 1 000 € a túto sumu odvedie do štátneho rozpočtu (nemal žiadnu daň na vstupe).
Daňovník prvý deň po tom, ako sa stal platiteľom DPH (1. marca), po dohode s odberateľom, vystaví opravnú faktúru nasledovne:

  • -6 000 € mimo režim DPH,
  • + 6 000 € základ dane + 1 200 € DPH.

Daňovník nebude mať v marci žiadnu daň na vstupe a neuskutoční žiadne iné zdaniteľné plnenie. Bude výsledkom daňového priznania za marec povinnosť zaplatiť 1 200 € napriek tomu, že z uvedeného zdaniteľného plnenie už 1 000 € odviedol na základe „mimoriadneho daňového priznania“?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom