Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Odpis nepremlčanej pohľadávky


XXX, sro., vystavila dňa 23.12.2019 faktúru na sumu 2 865,60 € s DPH. Faktúra bola splatná dňa 23.01.2020 (zaúčtovanie faktúry 311/602, 343) Do dnešného dňa nebola faktúra vyplatená. Boli poslané tri upomienky, no odberateľ sa vyslovil, že ju neuhradí. Túto pohľadávku by som chcela odpísať cez účet 546 celú, no v minulosti som k nej netvorila žiadne opravné položky. Odpis pohľadávky by som účtovala zápisom 546/311.

Neviem, ako je to je to s daňovými výdavkami, ako mám upraviť základ dane? K 31.12.2022 je 1073 dní od splatnosti faktúry. Čo uviesť na r. 180 a 290 tlačiva daňového priznania?

Rozhodla som sa, že budem tvoriť opravnú položku vo výške 50 % zápisom 547/391 v sume 1 432,80 € a následne odpíšem pohľadávku zápisom 391/311 v sume 1 432,80 €.

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom