Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Nezaplatené úroky z pôžičky


Spoločnosť A prijala peňažné prostriedky od spoločnosti B na základe Zmluvy o pôžičke v marci 2019, pričom v oboch spoločnostiach je rovnaký konateľ. Poskytnutá pôžička sa na základe zmluvy úročí úrokom s úrokovou sadzbou vo výške 3 % p.a. Splatnosť poskytnutej pôžičky je dohodnutá do roku 2035.

Je správne, ak spoločnosť A doteraz neúčtovala o úrokoch, ktoré neboli zaplatené, nakoľko sa zmluvné strany dohodli, že úroky sú splatné pri splatení istiny, resp. jej poslednej časti? Ak nie, ako by mala prosím správne postupovať spoločnosť A?

Majú nezaplatené úroky nulový vplyv na základ dane spoločnosti A, ak sú nákladom a zároveň pripočítateľnou položkou z dôvodu, že neboli zaplatené?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom