Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Nesprávne zostavená závierka


Prevzali sme účtovníctvo, kde v účtovnej závierke pre mikro účtovnú jednotku za rok 2019 sme zistili nasledovné chyby:

– do výkazu ziskov a strát nenačítalo žiadne riadky nákladov ani výnosov, iba výsledok hospodárenia, aj ten je nesprávny
– účet 414 nebol zúčtovaný podľa postupov , tzn. stále vykazuje zostatok,; v účt. závierke nie je preň riadok, ale do súvahy na r.33 ho ťahá

Vidíme 2 možnosti:

A: urobiť opravy v r. 2020 – ale v závierke budú nesprávne vykázané zostatky min. rokov za r. 2019

B: opraviť účtovnú závierku za r. 2019 ako rekonštrukciu (hoci už bola schválená) , tzn. zúčtovanie 414 a načítanie správnych údajov do riadkov výkazu ziskov a strát.

Čo si o tom myslíte, čo je správnejšie?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mária Cvečková, CA

Zahŕňa odpovede na otázky týkajúce sa účtovných postupov (verného a pravdivého zobrazenia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva) a správneho vykazovania skutočností v účtovnej závierke.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom