Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Minimálny preddavok poistného


Novelou Zákona 580/2004 Z.z bol zavedený min. preddavok poistného zamestnanca a teda aj dohodára. MZ SR vo svojej usmernení ujasnilo že sa to týka aj dohodárov (https://www.health.gov.sk/?Minimalne-poistne-1-1-2023).

Uviedlo aj príklad:
Príklad (bez uplatnenia odpočítateľnej položky):
Poistenec je zamestnaný na čiastočný pracovný úväzok s celkovou výškou príjmu 20 eur mesačne. Pri výpočte mesačných preddavkov na poistné si poistenec neuplatňuje odpočítateľnú položku.

Príjem ( za kalendárny mesiac): 20 eur
Odpočítateľná položka: 0 eur
Vymeriavací základ= Príjem – Odpočítateľná položka = 20 – 0 = 20 eur

Výpočet preddavku:

zamestnávateľ 10% z 20 eur = 2 eur
zamestnanec 4% z 20 eur = 0,80 eur
minimálny preddavok na poistné: 32,81 eur
dopočet do sumy minimálneho preddavku na poistné zamestnanca: minimálny preddavok – (preddavok zamestnávateľ + preddavok zamestnanec) = 32,81 eur – (2 eur + 0,80 eur) = 32,81 eur – 2,80 eur = 30,01 eur
preddavok spolu: A + B + D = 2 eur + 0,80 eur + 30,01 eur = 32,81 eur
Za daný mesiac teda zamestnanec odvádza preddavok v sume 30,81 eur a zamestnávateľ v sume 2 eur

A teda moja otázka znie (odhliadnuc od odvodov do SP, prip. dane), či výplatná páska tohto zamestnanca bude záporná vzhľadom na že zamestnanec ešte musí doplatiť 30,01 € a teda vznikne povinnosť zamestnanca platiť zamestnávateľovi.

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

RNDr. Jana Motyčková

Poradenstvo týkajúce sa sociálneho a zdravotného poistenia, mzdovej oblasti, Zákonníka práce a exekučných zrážok zo mzdy.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom