Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Miesto dodania služby podľa §15 / §16 zákona o DPH – správa nehnuteľností


Slovenská SRO (neplatiteľ DPH, registrovaná podľa § 7a zákona o DPH) poskytuje služby českej SRO (platiteľ DPH v CZ, má aj slovenské IČ DPH, registrácia zahraničnej osoby, tzn. nie registrácia prevádzkarne na SK) len k nehnuteľnostiam výlučne na Slovensku a to napr.:
• Administratívne služby (napr. písanie nájomných zmlúv, vystavenie upomienok)
• Činnosti, aby mala česká SRO možnosť uzatvorenia nájomnej zmluvy s nájomcom (napr. inzercia, reklama, obchodné rokovania)
• Pomocné účtovnícke práce (napr. vystavenie FA v mene českej SRO, kontrola úhrad)
• Kontrola merateľných energií v nehnuteľnostiach a spracovanie vyúčtovaní
Všetko v mene a na účet českej SRO.

Mala by slovenská SRO pri fakturovaní postupovať v tomto prípade pri určení miesta dodania služby podľa základného pravidla § 15 ods. 1 zákona o DPH alebo sa už jedná o službu vzťahujúcu sa na nehnuteľnosť (napr. realitná činnosť) podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Tomáš Pečík

Pôsobí ako partner a daňový poradca v spoločnosti SPS TAX, k.s. Poskytuje poradenstvo v oblasti dane z príjmov, v súvislosti s posúdením daňovej uznateľnosti nákladov (výdavkov), pripočítateľných a odpočítateľných položiek k základu dane a určením základu dane fyzických / právnických osôb; a v oblasti DPH, v súvislosti s posúdením predmetu dane, určením miesta dodania tovaru alebo služby, vznikom daňovej povinnosti a iných povinností vyplývajúcich zo zákona o DPH.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom