Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Refakturácia poistného a uplatňovanie koeficientu DPH


Spoločnosť (s.r.o.) začala v novembri roku 2020 fakturovať služby do 3. krajín (Švajčiarsko – CH). Tieto služby sú oslobodené od DPH, napriek tomu sa s.r.o. registrovala za dobrovoľného platcu DPH (§ 4 ods. 2) a teda súčasne je platiteľom dph.

Keďže ide o významný kontrakt, spoločnosť (sro) uzatvorila poistnú zmluvu – poistenie zodpovednosti. Na dodanie komplexnej služby ako takej pre „CH“ spoločnosť (sro) spolupracuje so svojimi subdodávateľmi (zo SVK aj CZ). V poistnej zmluve je dojednané, že poistenie sa vzťahuje aj na škodu, kt. by spôsobili títo subdodávatelia, a teda spoločnosť (sro) im časť poistenia refakturuje.

Mojou otázkou je, či spoločnosť (sro) platca dph musí používať pri odpočítaní dane koeficient ak jediné služby ktoré dodávala v min. roku, a asi aj bude dodávať, sú služby pre Švajčiarsko (mesačne) a refakturácia poistného (taktiež bez dph) subdodávateľom (pravidelne štvrťročne).

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom