Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Hmotný majetok s obstarávacou cenou do 1 700 € a jeho odpisovanie


Rozšírili sme svoj predmet činnosti o prenájom hnuteľných vecí. Z toho dôvodu sme zakúpili 12 ks segway ninebot. Obstarávacia cena každého z nich bola nižšia ako 1 700 Eur. Keďže predpokladáme dobu použiteľnosti dlhšiu ako 1 rok, rozhodli sme sa zaradiť tento majetok na účet 022. V roku 2021 sme mali príjem z prenájmu tohto majetku 400 Eur. Vieme, že táto kategória majetku (do 1 700 €) nespĺňa podmienky stanovené zákonom o dani z príjmov pre posúdenie hmotného majetku ako majetku odpisovaného, pričom problematiku tohto majetku zákon o dani z príjmov osobitne ani neupravuje. Vieme tiež že, ak sa účtovná jednotka rozhodne o hmotnom majetku s obstarávacou cenou 1 700 € a menej a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok účtovať na účte 022 v účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok, potom platí na účely dane z príjmov zásada, že odpisy uplatnené v účtovníctve sú daňovo uznaným výdavkom v súlade s ustanoveniami § 2 písm. i) a § 17 ods. 1 zákona o dani z príjmov. To, čo nám nie je jasné je, či máme povinnosť zakúpený majetok zaradiť do jednej zo „štandartných“ odpisových skupín, alebo si dobu použiteľnosti môžeme určiť sami. Nie je nám jasné ani to, či tento majetok musíme odpisovať rovnomerne, alebo môžeme uplatniť napr. zrýchlený odpis. Chceli by sme si tiež potvrdiť že, ak daňovník prenajíma hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 eur, čiže hmotný majetok, ktorý nie je hmotným majetkom odpisovaným na účely zákona o dani z príjmov, potom účtovné odpisy sú daňovým výdavkom v plnej výške bez ohľadu na príjem z prenájmu tohto majetku.

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom