Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Dohadná položka v uzávierke – očakávaný preplatok od správcovskej spoločnosti


Spoločnosť vlastní kancelársky priestor, kde je aj sídlo firmy. Správcovskej spoločnosti platí na základe zálohového predpisu mesačne sumy na správcovské služby vrátane fondu prevádzky, údržby a opráv, za spotrebu vody, likvidáciu odpadu atď. Tieto mesačné platby sú účtované na účte 518.
Zo zákona správcovská firma má čas urobiť vyúčtovanie za r. 2021 do konca mája 2022.
Spoločníci nechcú kvôli tomu počkať s uzávierkou roka 2021, potrebujem teda riešiť dohadnú položku vyúčtovania na r.2021. V predchádzajúcich rokoch sme mali vždy preplatok, výška zálohových platieb ostala rovnaká, takže stále platíme takú zálohu mesačne, ako sme platili pred piatimi rokmi, z toho dôvodu očakávame aj teraz preplatok.
Otázka je, ako riešiť účtovne ten očakávaný preplatok? Je správne, ak účtujem mínusom 518/323? Teda účtovala by som o rezerve so zápornou hodnotou, viem že taká tvorba rezervy je nedaňový náklad.
Ak príde vyúčtovanie v máji, ako by som mala účtovať o tomto prípade v r. 2022?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mária Cvečková, CA

Zahŕňa odpovede na otázky týkajúce sa účtovných postupov (verného a pravdivého zobrazenia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva) a správneho vykazovania skutočností v účtovnej závierke.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom