partneri

Zľavy u našich partnerov


Pre našich členov ZÚSK – Združenie účtovníkov Slovenska s Junior, Profi alebo Business balíkom prinášame množstvo zliav a výhod s nižšie uvedenými partnermi. Ak máte záujem stať sa naším partnerom, kontaktujte nás.

Konkrétna výška zľavy / zvýhodnenia a forma ich uplatnenia je dostupná po prihlásení sa do členskej zóny. Ak sa chcete stať našim členom, registrovať sa môžete tu.

SATUM


Prinášame poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu šité na mieru pre účtovníkov všetkým členov ZÚSK. Špecifikáciu poistného produktu, výšku poistného a ostatné dôležité informácie uvidíte po prihlásení sa do členskej zóny.

Skupina SATUM patrí medzi významné spoločnosti pôsobiace na území Českej a Slovenskej republiky v oblasti poistenia a risk managementu. Zameriava sa na komplexné poistné programy v priemysle, zdravotníctve,  službách,  verejnej správe a v ďalších oboroch.

SATUM je pevnou súčasťou poisťovacieho trhu a jedným z najvýznamnejších a najaktívnejších poisťovacích maklérov. Dlhodobo sa usiluje o inovácie v obore a neustále rozvíja svoje know-how s cieľom zaisťovať čo najprofesionálnejšie a najkvalitnejšie služby pre ich klientov. Mimoriadny dôraz kladie tiež na zvyšovanie odbornosti zamestnancov.

SATUM sa aktívne zúčastňuje a prezentuje svoje dlhodobé skúsenosti v oblasti risk managementu na významných odborných konferenciách a workshopoch napr. SpeedCHAIN a SpeedCHAIN Slovakia, EASTLOG, Efektívní nemocnice, SATUM konference a ďalšie.