Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku


Spoločnosť – PO platiteľ DPH má v majetku zaradenú nehnuteľnosť – rodinný dom – stavba na bývanie, obstaraný v roku 2007. Pri kúpe si spoločnosť na vstupe uplatnila DPH. Počas celého obdobia bola nehnuteľnosť prenajímaná s DPH.

Zmluva o nájme z roku 2018 bola ukončená 30.09.2020, momentálne spoločnosť hľadá nájomcu alebo kupcu. K 31.12.2020 nie je zrejmé, či nehnuteľnosť bude predaná alebo prenajatá.
Po skončení nájmu v období 10-12/2020 prebehli opravy a údržba nehnuteľnosti. Je možné z týchto plnení uplatniť daň na vstupe? Z aktuálne platných predpisov vyplýva, že spoločnosť nebude môcť predať ani prenajímať uvedenú nehnuteľnosť s DPH a je nutné postupovať v zmysle § 54 – Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku. V ktorom zdaňovacom období je spoločnosť povinná upraviť odpočítanú daň? Zmenil sa ukončením nájomnej zmluvy účel použitia?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom