Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Refakturácia ubytovania z iného členského štátu


Dobrý deň,

sme tuzemská právnická osoba (platiteľ DPH) a naša materská spoločnosť v ČR (platiteľ DPH) občas zabezpečí ubytovanie pre svojich a zároveň aj našich slovenských zamestnancov v iných členských štátoch (v Nemecku, Španielsku, ČR a pod.), ktoré nám následne refakturuje s textáciou: refakturácia ubytovania podľa prílohy (príloha je kópia FA za ubytovanie), uvedie dni a meno zamestnanca. Podľa nášho názoru sa v tomto prípade určuje miesto dodania služby podľa § 16/1 ZoDPH, tzn. je ním miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Naša matka má teda pri takomto postupe povinnosť registrácie v danom členskom štáte a nám by mala ubytovanie fakturovať s DPH daného členského štátu, ako keby službu sama prijala a sama dodala podľa § 9/4 ZoDPH. Na základe usmernenia od ich českého daňového poradcu nám však ubytovanie refakturuje „mimo režim DPH“, teda bez DPH daného členského štátu. Vyzerá to tak, že chcú ísť režimom pre CK, hoci text faktúry tomu nenasvedčuje. Pri refakturácii ubytovania v ČR nám fakturujú s českou DPH, pri refakturácii z IČŠ bez DPH.

Moje otázky sú:
1. Postupuje materská firma správne? Ak nie, aký je správny postup?
2. Môže matka uplatňovať režim pre CK, keď sumu refakturovaného ubytovania nenavyšuje o žiadnu prirážku za „informácie a rady k ubytovaniu“? A taktiež na faktúre neuvádza informáciu o tom, že uplatňuje úpravu zdaňovania prirážky (zrejme preto, že nie je akej)?
3. Ak materská firma odmietne úpravu fakturácie, môžeme danú faktúru zaevidovať „mimo režim DPH“ a celú ju zahrnúť do daňovo uznateľných nákladov?

Ďakujem veľmi pekne a prajem príjemný zvyšok dňa.

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom