Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Prijatie služby z IČŠ / tretej krajiny pred vznikom s.r.o. a pred registráciou podľa § 7a zákona o DPH


Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 16.8.2021. Vznikla zápisom do OR SR dňa 25.09.2021. Dňa 31.08.2021 konateľ spoločnosti objednal služby dátového úložiska v spoločnosti Google s úmyslom využívať ho na podnikateľské účely. Nakoľko účet v Google založil ako podnikateľský, obdržal faktúru vystavenú na meno a sídlo spoločnosti, a to bez DPH. Faktúru uhradil zo svojho súkromného účtu. Ďalšiu faktúru obdržal až po zápise spoločnosti do OR SR s dátumom dodania 30.09.2021. Spoločnosť bola registrovaná pre DPH podľa § 7a zákona o DPH dňa 11.10.2021.

Na základe odporúčania daňového poradcu spoločnosť k 25.10. podala dve daňové priznania, a to za 08/2021 a za 09/2021. Daňové priznania boli podané len z titulu spomenutých dvoch faktúr za cloudové úložisko, iné doklady spoločnosť nemala.

Postupovala spoločnosť správne? Mala spoločnosť povinnosť podať daňové priznanie aj za 08/2021, teda pred vznikom spoločnosti? Aký by mal byť korektný postup?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom