Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Oprava základu dane pri nesprávnej fakturácii


V súlade s podpísanou zmluvou medzi dvomi platiteľmi DPH sme fakturovali (opakované plnenie) odvádzanie odpadových vôd z povrchového toku zo zmluvne dohodnutej plochy. Pri kontrole bolo zistené, že rozsah plôch je nižší.
Môžeme, ako dodávateľ, vyhotoviť doklad o oprave základu dane podľa § 25 ods. 3 zákona o DPH? V prípade súhlasu obidvoch zmluvných strán je možná dohoda o vzájomnom finančnom vyrovnaní?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom