Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Občianske združenie – prekročenie obratu pre povinné platiteľstvo DPH podľa § 4


Chceme sa, prosím, informovať, ak občianske združenie, ktoré vedie podvojné účtovníctvo, presiahlo tržby plynúce z hlavnej/nezdaňovanej činnosti nad 49 790,- €, vzniká OZ povinnosť registrácie za platiteľa DPH podľa § 4 zákona o DPH?

Občianske združenie vykonáva odborné terapie pre autistické deti, ktoré má uvedené aj v stanovách OZ. Za týmto účelom bolo občianske združenie založené. Tieto odborné terapie tvoria 90 % tržieb OZ, pričom fakturácia terapií prebieha na pravidelnej mesačnej báze.

Okrem toho je príjmom OZ aj zdaňovaná/podnikateľská činnosť, a to školenia, ktoré nemá OZ presne špecifikované v stanovách. Tržby z tejto činnosti tvoria 10 % z celkových tržieb OZ a nepresiahli hore uvedený obrat.

OZ dosahuje aj výnosy z prijatých darov od FO, organizácií a rôzne dotácie.

 

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom