Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Neskorá registrácia na DPH par. 4 – postup pri fakturácii a daňových priznaniach


Daňovník prekročil obrat na DPH v 06/2019, žiadosť o registráciu podal 02/2020. Momentálne čakáme na registráciu, predpoklad registrácie 03/2020 resp. v priebehu 02/2020.

Snažila som sa to naštudovať, ale rada by som požiadala o konzultáciu resp. odobrenie postupu.
Daňovník mesačne fakturuje odberateľovi, vždy k poslednému dňu mesiaca, t. j. od registrácie bude fakturácia vrátane DPH. DPH bude odvádzať klasicky.

Za obdobie 21/08/2019 (31 dní po tom ako sa mal registrovať t. j. 20/7/2019) do registrácie predpokladajme 03/2020 podá mimoriadne DP DPH kde bude uvedené zdaňovacie obdobie len rok 2020. Tu uvedie všetky zdaniteľné obchody a doplatí DPH. Predpokladám, že k tomu musí podať aj KV ale to som si nie celkom istá.

Moja otázka znie, s odberateľom sa dohodol na tom čo uvádza aj FS, že môže túto DPH vyfakturovať odberateľovi. Tu však mám problém s logistikou. Logicky by mi vychádzalo, že vystaví dobropis na celú sumu dodania za obdobie kedy mal byť platieľom (napr. -10000 EUR) a následne ťarchopis na 10000+ 2000 DPH kde už bude uvedené aj jeho IČ DPH. Z toho mi vyplýva, že ten ťarchopis môže vystaviť až prvý deň keď bude platiteľom DPH. Túto faktúru potom uvedie v mimoriadnom DP DPH 2020 a DPH odvedie. Chápem to správne? Ako to potom bude v KV? Neviem si to úplne logisticky predstaviť, keďže dátum vystavenia ťarchopisu už bude v období registrácie tj. predpokladám, že by mal byť v prvom riadnom DP DPH.

Alebo má vystaviť ten ťarchopis v prvý deň po registrácii len na 0 + 2000 DPH (bez dobropisu)?

Prosím o informáciu či uvažujem správne, prípadne aký je správny postup.

——————————-

Link referencie:
https://podpora.financnasprava.sk/557654-Vysporiadanie-dane-odpo%C4%8D%C3%ADtanie-dane-podanie-mimoriadneho-da%C5%88ov%C3%A9ho-priznania
https://podpora.financnasprava.sk/963593-Oneskoren%C3%A1-registr%C3%A1cia-a-obdobie-oneskorenia

——————————-
V DP z dane z príjmu za 2020 si ešte stále bude môcť uplatniť paušálne výdavky, keďže nebude celý rok platiteľom DPH, chápem to správne?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom