Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Inkaso náhrady trov súdneho konania a DPH


Spoločnosť ABC s.r.o. (veriteľ) podala návrh na upomínacie konanie proti spoločnosti XYZ s.r.o. (dlžník) a zaplatila súdny poplatok. Súd vydal platobný rozkaz, v ktorom rozhodol, že dlžník má zaplatiť istinu, úroky z omeškania, náklady spojené s uplatnením pohľadávky a náhradu trov konania alebo podať odpor.

Na základe vydaného platobného rozkazu sa dlžník rozhodol dohodnúť na mimosúdnom vyrovnaní za podmienky, že veriteľ vezme svoj návrh späť. V dohode o urovnaní sa spoločnosti dohodli, že:

  • dlžník uhradí istinu, náklady spojené s uplatnením pohľadávky a náhradu trov konania (trovy vyčíslené v platobnom rozkaze na cca 2500 EUR);
  • veriteľ odpustí dlžníkovi úroky z omeškania.

Dohoda bola dodržaná – dlžník uhradil pohľadávku v súlade s dohodou a veriteľ vzal návrh späť.

O dva mesiace neskôr veriteľ inkasoval od súdu uhradený súdny poplatok v sume cca 1200 EUR krátený o 1% z dôvodu, že sa konanie zastavilo pred prvým pojednávaním. Prijaté náhrady trov konania sú teda vyššie ako uhradené trovy právneho zastúpenia v tejto veci a uhradený súdny poplatok.

Moja otázka znie – je potrebné inkasované trovy konania nejakým spôsobom riešiť z pohľadu DPH (odviesť DPH)? Je veriteľ povinný preukázať, že náhrada trov = zaúčtovaným nákladom na právne zastúpenie + súdny poplatok? (pravdou je, že to nie sú jediné náklady, keďže účtovníčka sa tomu musela venovať – pripraviť podklady a priebežne riešiť situáciu s právnikom).

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom