Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Dodanie bytov (§ 38 a § 54 zákona o DPH)


Subjekt A – kupujúci (PO –  platiteľ DPH podľa  § 4 ZoDPH), subjekt B – predávajúci (SZČO, platiteľ DPH podľa §4 ZoDPH), subjekt C-nezdaniteľná osoba (občan).

Predmet predaja: budova predajne, skolaudovaná ešte za socializmu a po rozsiahlej prestavbe následne skolaudovaná v r. 2004. V 01/2020 subjekt B predá túto budovu subjektu A s prenosom daňovej povinnosti za 120 000 EUR . Subjekt A vo svojom účtovníctve zaeviduje tento nákup ako tovar a vykoná samozdanenie. Na základe stavebného povolenia vykoná stavebné práce v r. 2020, výsledkom čoho je 6 bytov a na vykonané práce vynaloží 47 000 EUR. O túto sumu zvýši cenu tovaru zo 120 000 EUR na 167 000 EUR. Uplatní si odpočet DPH zo stavebného materiálu v sume 5 000 EUR. Kolaudácia bytov bude vykonaná 01/2021. V 3/2021 predá 1 byt subjektu C. Nakoľko pri prestavbe budovy na byty neboli vynaložené náklady aspoň vo výške 40 % z OC nie je splnená podmienka v zmysle § 38 ZoDPH. Byt predá s oslobodením od DPH. Je povinnosťou subjektu A odviesť daňovému úradu sumu vo výške 1/6 uplatnenej DPH pri prestavbe, teda v sume 29 000 EUR? Nakoľko v danom prípade sa nejedná o predaj investičného majetku ale o predaj tovaru, bude takto postupovať subjekt A aj v prípade, ak predá byt v r. 2024 teda na tieto predaje sa nevzťahuje § 54 ZoDPH? Ešte ako môžem doplním otázku: Pokiaľ už bola vykonaná kolaudácia holobytov / keď je to možné/ ale záujemcovia o kúpu, ktorí prejavia svoj záujem o byty len v roku 2021 budú žiadať dokončenie stavebných prác na kľúč podľa ich požiadaviek, má táto skutočnosť vplyv na určenie miery nákladov vynaložených na prestavbu – teda či je to 40 % , viac alebo menej než 40 % z trhovej ceny nehnuteľnosti? Pokiaľ má vplyv a dajme tomu v decembrovom priznaní v roku 2020 sme už vrátili DPH – v plnom rozsahu –/ zase vykonáme úpravu odpočítanej dane v roku 2021- t. j. požiadame o vrátenie časti nami vrátenej dane?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom