konferencia ZÚSK

Prvá konferencia účtovníkov


Dnes už má takmer každá profesia svoju komunitu, kde sa ľudia zo spoločnej profesijnej oblasti stretávajú, vymieňajú si svoje skúsenosti a rady, vytvárajú nové kontakty. Počuli ste však už o konferencii pre účtovníkov? Presne tak, nepočuli!

Napriek tomu, aká sme početná profesijná skupina ľudí, nevyužívame náš vlastný potenciál. Iniciatívou nespokojných účtovníkov vzniklo ZÚSK – Združenie účtovníkov Slovenska.

prečo sa registrovať

O čom bude konferencia ZÚSK?


Žiadna nudná legislatíva

Počas roka absolvujeme niekoľko odborných školení zameraných iba na legislatívu. Začnime sa vzdelávať komplexne, buďme lepšími podnikateľmi, lepšími zamestnancami, budujem si lepšie postavenie.

Odborníci z praxe

Na konferencii sa dozviete zaujímavé a poučné informácie z oblastí práva v kontexte na vedenie účtovníctva, ochrany účtovníkov voči ich pochybeniu. Nebude chýbať ani kreatívna téma nielen pre podnikateľov – marketing účtovnej kancelárie a budovanie dobrého mena účtovníka. Aj zamestnanec sa musí vedieť predať.

Neštandardné témy

Dnešná doba prináša stále nové a moderné spôsoby automatizácie a zjednodušenie práce. Ako to využiť sa dozvieme v IT bloku. Každý z nás pozná psychickú záťaž, zákonné termíny nás nepustia, musíme ich dodržiavať. Na konferencii v sa dozviete, ako to úspešne zvládať a byť odolný voči stresu.

Registrácia

Registračný formulár na konferenciu


Termín v Bratislave je bohužiaľ kompletne vypredaný, preto Vám ponúkame ďalšie 2 alternatívy. V registračnom formulári vyberte prosím dátum a miesto konferencie, na ktorú sa chcete zaregistrovať. Vzhľadom na pridanie nových termínov a miest, si usporiadateľ vyhradzuje právo zmeny programu konferencie.

07.02.2019 - Bratislava, Hotel Saffron****, Radlinského 27, 811 07 Bratislava. [Program Konferencie]
26.02.2019 - Banská Bystrica, Hotel Dixon****, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica. Predbežná kapacita: 100 [Program Konferencie]
27.02.2019 - Prešov, Hotel LINEAS***, Budovateľská 3586/14, 080 01 Prešov. Predbežná kapacita: 130 [Program Konferencie]

Cena: 55,- € bez DPH

Základné údaje


Celková suma: 55

Som firma

Fakturačné údaje


Oboznámil som sa s podmienkami spracovania osobných údajov.

Súhlasím so spracovním osobných údajov na marketingové účely.