AML – Program vlastnej činnosti

Vzor AML dokumentácie pre účtovníkov. Oblasť AML sa dotýka každého účastníka – jedná sa o predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

Vzor vypracovala advokátska kancelária HRONČEK & PARTNERS.

Individuálne vypracovanie dokumentu AML pre účtovníkov u advokátskych kancelárii sa pohybuje bežne v sume od 850 €.

AML – Hlásenie NOO

Vzor hlásenia neobvyklej obchodnej operácii príslušným úradom v rám AML – Predchádzanie praniu špinavých peňazí.

Vzor vypracovala advokátska kancelária HRONČEK & PARTNERS.