na pripomienkovanie

Dokumenty pre členov


ZÚSK za účelom podpory svojich členov a rozvíjania profesie prináša dôležité vzory zmlúv a podaní, ktoré sú pre každého účtovníka potrebné. Niektoré z týchto dokumentov si vyžadujú ich pripomienkovanie s cieľom dosiahnuť maximálnu kvalitu a obsiahnuť v nich rôzne prípady z praxe. Vzory zmlúv a podaní sú pripravované v spolupráci s advokátskou kanceláriou Hronček & Partners, s. r. o.. Vzory zmlúv a podaní sú dostupné pre členov ZÚSK po prihlásení sa do členskej sekcie. Nie ste ešte členom ZÚSK? Pridajte sa k nám!

VOP

Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sú dôležitou súčasťou zmluvných vzťahov a kreujú zmluvný vzťah tak, aby boli pokryté najpodstatnejšie problémy, ktoré pri spolupráci medzi účtovníkom a jeho klientom môžu vzniknúť. Predkladané VOP majú rozsah 21 strán (A4) a ich hodnota (v prípade individuálneho vypracovania u právnika vzhľadom na ich rozsah a náročnosť) sa pohybuje okolo 2 000 €. Predkladáme pre našich členov k pripomienkovaniu VOP, pričom toto pripomienkovanie bude možné najneskôr do 21.09.2019. Pripomienkovanie je dostupné v podobe pridávania komentárov s uvedením článku a bodu, ktorého sa komentár týka. Prosíme Vás o konštruktívne pripomienky, stručné a k veci; zdvorilo Vás žiadame, aby ste sa zdržali zbytočných komentárov napr. k rozsahu VOP, k reakciám Vašich klientov, ak by takýto rozsah VOP od Vás dostali. Našim cieľom je vyriešiť pálčivé otázky, ktoré môžu nastať vo vzťahu ku klientom, preto je aj tento obsah VOP takýto rozsiahly.

zmluva

Zmluva o poskytovaní služieb


Zmluva o poskytovaní služieb (ďalej len "Zmluva") je dôležitým dokumentom v prípade externého spracovania účtovníctva, miezd a iných prác, ktoré uzatvára účtovník so svojim klientom. Vyššie uvedené VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu. Predkladaná Zmluva má rozsah 4 strán (A4) a jej hodnota (v prípade individuálneho vypracovania u právnika) sa pohybuje od 150 €. Členovia ZÚSK po prihlásení sa do členskej sekcie môžu túto zmluvu pripomienkovať najneskôr do 21.09.2019. Pripomienkovanie je dostupné v podobe pridávania komentárov s uvedením článku a bodu, ktorého sa komentár týka. Prosíme Vás o konštruktívne pripomienky, stručné a k veci; zdvorilo Vás žiadame, aby ste sa zdržali zbytočných komentárov. Našim cieľom je priniesť pre Vás použiteľný vzor zmluvy, ktorý Vás čo možno najviac ochráni pred prípadnými problémami, ktoré môžu nastať počas / po trvaní zmluvného vzťahu s Vašim klientom.