Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Opravy vykonané na prenajatom majetku


Spoločnosť A si prenajala od spoločnosti B administratívne priestory. V nájomnej zmluve je uvedené, že prenajímateľ súhlasí s vykonaním technického zhodnotenia (klimatizácia) a že TZ bude odpisovať nájomca. Ďalej vyjadril v zmluve prenajímateľ súhlas s vykonaním opráv nájomcom – konkrétne opravy popraskaných stien (nové stierky), oprava el. vedenia (výmena starej elektroinštalácie za medenú). Predstavujú pre prenajímateľa tieto opravy nepeňažný príjem podľa par. 17 ods. 21 zákona o dani z príjmov? Priestory boli v čase odovzdania nájomcovi vhodné na bežné administratívne účely, avšak nájomca sa aj tak rozhodol vykonať opravy. Považujú sa tieto opravy nad rámec povinností nájomcu aj keď sú dohodnuté v zmluve? Doplním, že opravy vykonal ihneď na začiatku nájomného vzťahu z obavy, aby mu hygiena schválila priestory na vykonávanie jeho činnosti.

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom