Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Opatrovateľka v Rakúsku, ktorá je starobnou dôchodkyňou


Dôchodkyňa (občan SR) vykonáva na základe rakúskej živnosti činnosť opatrovateľky v Rakúsku. Za rok 2020 jej celkový príjem z opatrovateľstva predstavuje 16 660 €. V Rakúsku nemala povinnosť podať daňové priznanie, ani platiť rakúsku daň, keďže jej „čistý príjem“ nedosiahol hranicu 11 000 €. Suma „čistého príjmu“ bola vypočítaná nasledovne:
príjem 16 660 € mínus odpočítané položky:
– paušálne výdavky 12 % z príjmu, t. j. 1 999,20 €
– platby poistného v Rakúsku vo výške 2 067,02 €
– nezdaniteľná časť vo výške 13 % z 12 597,78 € (16 660 € – 1 999,20 € – 2.067,02 €), t. j. 1 637,19 €.
Čistý príjem = základ dane v Rakúsku 9 089,72 €.

V daňovom priznaní podávanom na území SR je povinná uviesť príjem dosiahnutý v zahraničí. Pri výpočte dane v prípade príjmu z Rakúska postupuje metódou zápočtu dane. Keďže ide o dôchodkyňu (výška dôchodku je viac ako 4 414,20 €), nemá nárok na nezdaniteľnú časť základu dane. V Rakúsku nebola zaplatená žiadna daň, preto nie je čo odpočítať. Sú tieto predpoklady správne?

S ktorou výškou príjmu pracujem pri výpočte základu dane na Slovensku? Použijem celkový príjem (16 660 €) alebo tzv. čistý príjem (9 089,72 €)?

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom