Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Nárok na odpočet DPH pri obstaraní bytu obchodnou spoločnosťou


Dobrý deň. Sro, ktorú externe účtujem sa zaoberá predajom stavebného materiálu, montážou sadrokartónu a prenájmom vlastných nehnuteľností iba zdaniteľným osobám/sklady, kancelárie/. Rozhodli sa kúpiť do spoločnosti byt v bytovom dome, ktorý je v súčasnej dobe vo výstavbe. Na moju otázku, čo s bytom ďalej, aby sme sa správne rozhodli či máme nárok na odpočet DPH mi konateľ odpovedal, že si tam zriadi sídlo a kancelárske priestory odkiaľ bude riadiť spoločnosť, a možno prenajme časť ako kanceláriu zdaniteľnej osobe. Firma obdržala prvú zálohovú faktúru na 5000,- Eur a po úhrade daňový doklad k prijatej platbe s rozpisom DPH. Konateľ s developerom sa dohodli na ďalšich dvoch úhradách 15000,- Eur a 22 000 Eur ktoré spoločnosť zaplatila v marci 2021 a obdržala na to taktiež daňový doklad k prijatej platbe s rozpisom DPH. Overovala som si na finančnej správe či máme vôbec nárok na odpočet DPH a či už aj z prijatých platieb alebo až po dokončení bytu a na poradenstve mi bolo povedané, že ak v byte zriadime sídlo a nemáme oslobodené plnenia tak samozrejme. Spýtala som sa ak položím túto otázku písomne či bude odpoveď takáto istá. Bolo mi povedané že áno, tak som napísala písomný dotaz. Prišla mi nasledujúca odpoveď :

Dobrý deň,

zákon o DPH striktne nevymenúva, z ktorých tovarov a služieb vzniká právo na odpočet DPH, a z ktorých nevzniká. Právo na odpočet DPH je na preukazovaní platiteľa DPH, či nakúpené tovary a služby použije, resp. vie premietnuť do svojej ekonomickej činnosti, ktorá podlieha DPH na výstupe.

Aby mohol byť uplatnený nárok na odpočítanie dane, nadobudnuté tovary a služby musia mať priame a bezprostredné spojenie s výstupnými plneniami, pričom existencia tohto spojenia je nevyhnutná ešte pred tým, ako je zdaniteľná osoba oprávnená na odpočítanie dane, a to z dôvodu stanovenia rozsahu tohto oprávnenia. To znamená, že v čase vzniku práva na odpočítanie dane musí byť zrejmý účel, na ktorý sa prijaté tovary a služby použijú.

K postupom v prípade daňovej kontroly a preukazovaní sa v prípade odpočtu DPH nie sme oprávnený vyjadrovať sa.

Uvedené si musí daňový subjekt posúdiť sám.

Uvedená odpoveď má informatívny charakter a bola vypracovaná na základe informácií poskytnutých daňovým subjektom v jeho žiadosti.

S pozdravom
Ing. Eva Krupová
Centrum podpory pre dane
Finančné riaditeľstvo SR “

Položila som presne takú istú otázku ako Vám, len som to ešte doplnila o otázku ako by mal preukázať pri prípadnej daňovej kontrole konateľ, že v byte zriadi sídlo a kancelárske priestory? Či bude stačiť zatiaľ čestné vyhlásenie alebo interná smernica.
Konateľ je uzrozumený s tým, že ak by aj mal nárok na odpočet DPH a uplatní si ho, pri zmene účelu použitia bude musieť odpočítanú daň odviesť.
Takže moja otázka na Vás by bola, či máme nárok na odpočet DPH z takéhoto bytu, ktorý bude dokončený až v roku 2022. Ak áno tak kedy? Môžeme si uplatniť DPH už z prijatej platby / ja som v tej odpovedi z finančnej správy pochopila, že asi nie pretože ten zrejmý účel podľa nich nemám ako preukázať ak som to pochopila správne /. A ak by sme si odpočet z prijatej platby neuplatnili môžeme tak urobiť až pri dokončení bytu keď obdržíme vyúčtovaciu faktúru na ktorej ale budú odpočítané zálohy a tiež DPH, ktorá bola vyúčtovaná daňovým dokladom k prijatej platbe. Za skorú odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem.

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Petra Lacková, MBA

Poskytuje poradenstvo na otázky z oblasti dani z príjmov právnických osôb, dani z pridanej hodnoty, ako aj na otázky ohľadom medzinárodných štandardov finančného výkazníctva IFRS.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom