Kategórie

Témy poradenstva


Každý z členov ZÚSK s balíkom Profi alebo Business môže po prihlásení do členskej sekcie (v pravom hornom rohu) kumulatívne položiť 3 otázky za kalendárny mesiac, max. 10 otázok za kalendárny rok z akejkoľvek oblasti (daňovej / účtovnej / mzdovej / právnej). Ide o operatívne poradenstvo na bežne sa vyskytujúce problémy z praxe. Otázky neprimeraného rozsahu (zahraničná legislatíva, odborné stanoviská a komplexné analýzy) nespadajú do rámca poradenstva poskytovaného ZUSK. Po zodpovedaní otázky jedným z našich špecialistov, budete informovaný na Vašu emailovú adresu zadanú pri registrácii.

Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Prestavba rozostavanej stavby v súkromnom vlastníctve konateľa, na bytový dom prostredníctvom vlastnej s.r.o.

Občan Fero je majiteľom rozostavanej stavby s pozemkom, na ktorom stavba stojí/tak je to vedené na katastri/. Fero rozostavanú stavbu s pozemkom kúpil ako súkromná osoba –nepodnikateľ. Fero je zároveň jediným spoločníkom a konateľom firmy XY s.r.o. Fero plánuje rozostavanú stavbu dokončiť a urobiť z nej bytový dom. Stavebné a dokončovacie práce plánuje realizovať prostredníctvom… Čítať viac »

Montáž strojov

Slovenský platiteľ DPH poskytuje montážne práce – montáž CNC strojov nemeckému platiteľovi DPH, miesto dodania služby je v Nemecku. Občas fakturuje aj materiál, ktorý použije pri montáži. Aké povinnosti z titulu DPH mu vyplývajú?

Účtovanie spotreby pohonných látok pre elektromobil

Spoločnosť s.r.o. má v majetku elektromobil, ktorý nabíja výlučne v nabíjacích staniciach ZSE drive. Od dodávateľa elektriny príde ku koncu mesiaca vyúčtovanie s rozpisom jednotlivých nabíjaní. Ako správne zaúčtovať výdavky na túto elektrickú energiu? Je správny účet 501 alebo 502?

Dátum dodania

Nemecký dodávateľ /auta/ vystavil faktúru 21.09.2023. Slovenský odberateľ si auto prevzal v Nemecku u dodávateľa 31.10.2023. V ktorom mesiaci treba uviesť toto nadobudnutie tovaru v priznaní k DPH?

Polygrafické práce v CZ a Nemecku

Na základe odpovede sme toho názoru, že nejde o práce, ktoré sa priraďujú k nehnuteľnosti. Ide o lepenie plagátov z PVC materiálu na okná nehnuteľností, vyhotovenie názvu spoločnosti z písmen a ich nalepovanie na fasádu resp. pripevnené na konzoly ktoré so prišrobované na fasádu, hocikedy odmontovateľné. Ďalej lepenie áut, banerov ap.. Odborník v predchádzajúcej odpovedi… Čítať viac »

Zrážková daň

Slovenská spoločnosť vypláca príjem nerezidentovi SR za výkon umeleckej činnosti. Umelecká činnosť (tanečné vystúpenie) sa uskutočnilo v Českej republike. Aké sú povinnosti slovenskej spoločnosti? Je povinná zraziť a odviesť zrážkovú daň? Ak áno, v ktorej krajine?

Recyklácia na pozemku

Spoločnosť kúpila pozemok, na ktorom sa nachádzalo veľa odpadu – betón, tehly, škridly, keramika. Tento odpad spoločnosť nechala zdrtiť a následne bude takto získaný materiál použitý na vyrovnanie terénu pozemku. Hodnota takejto recyklácie ( 9 760,50 EUR ) bude súčasťou vstupnej ceny pozemku?

DPH v cestovnej kancelárii

CK ako službu “balík” (letenka, transfer, ubytovanie) do a v 3.-ťom štáte. Z marže tohto balíka odvádza DPH? Je rozdiel, ak poskytne tento balík fyzickej osobe nepodnikateľovi, resp. FO podnikateľovi alebo PO?

Opravné faktúry dodávatelia elektriny

V 11/2023 sme prijali opravné faktúry (dobropisy) od dodávateľov elektriny, ktoré majú podľa stanoviska vystaviť do konca októbra. Doklady sú vystavené 30.10.2023. Oprava sa uvádza do daň.priznania 10/2023 alebo 11/2023, kedy sme ich obdržali?

DPH preprava – vývoz do Švajčiarska

Slovenskej firme „A“ – platiteľ DPH – bola vyfakturovaná preprava tovaru slovenskou prepravnou firmou /dpd/ zo SR do Švajčiarska. Na faktúre dpd uviedla informáciu – oslobodené od dane. Dátum vystavenia: 3.5.2023, dátum dodania služby: 30.4.2023. Následne firma „A“ 9.5.2023 refakturovala prepravu švajčiarskemu odberateľovi tovaru. Tiež na faktúre uviedla informáciu – oslobodené od dane. Obe fakturácie… Čítať viac »